Gedragsregels en vertrouwenspersonen

De GHV streeft naar een veilig sportklimaat voor iedereen is die te maken heeft met onze vereniging: sporters, trainers, ouders en vrijwilligers. Iedereen moet zich veilig voelen binnen de club en met plezier kunnen trainen/schaatsen/skeeleren of wielrennen. Respect, sportiviteit en plezier staan hierbij voorop. Dat doen wij samen en daar hebben wij elkaar bij nodig. 
Als dat niet meer lukt, omdat er sprake is van bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie, kan de vertrouwenscontactpersoon benaderd worden om te dienen als ‘luisterend oor’, maar vooral ook om te helpen het veilige gevoel en het plezier terug te brengen.
De vertrouwenscontactpersoon kan bemiddelen, maar er kan ook een officiële klachtprocedure gevolgd worden. In situaties die niet passen bij een veilig sportklimaat zijn er twee vertrouwenscontactpersonen die je kunt raadplegen of informeren.

Wie zijn onze vertrouwenscontactpersonen?

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn Frits van Bemmel en Ans Oomen en zij zijn bereikbaar via e-mail. Alleen zij hebben toegang tot dit mailadres. De betreffende vertrouwenscontactpersoon zal dan contact opnemen. Ook kan, indien gewenst, contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNSB of NOC*NSF.

Namen en contactgegevens vertrouwenspersonen

Ans Oomen
telefoon: 035-6234260
e-mail: vertrouwenspersoon1@ghv.nl

Frits van Bemmel               
telefoon: 0346-212549
e-mail: vertrouwenspersoon2@ghv.nl

Wanneer je een vertrouwelijke kwestie wilt bespreken, kun je je wenden tot een van de vertrouwenspersonen. Het bestuur heeft tevens een meldplicht bij de KNSB of het Centrum Veilige Sport. Naast melding van een incident, zal het bestuur zich uiteraard ook inspannen om incidenten correct af te handelen.

Zie ook: Werkwijze signalen Vertrouwenscontactpersoon vereniging (VCP-V)

VOG

Om aan te geven dat we dit belangrijk vinden, hanteren we een beleid voor veilig sporten en hebben we regels hoe we met elkaar omgaan binnen GHV. Met begeleiders/trainers hebben we omgangsregels afgesproken die door NOC*NSF zijn opgesteld. Van onze groep begeleiders en trainers vragen we ook een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) Dit hoort bij het streven misverstanden en incidenten te voorkomen, en is niet omdat sprake is van gebrek aan vertrouwen.

Omgangsregels voor leden en vrijwilligers/begeleiders van de GHV

• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee bij alle sportvormen van onze vereniging.
• Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
• Ik val de ander niet onnodig lastig.
• Ik berokken de ander geen (althans: niet opzettelijk) schade.
• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
• Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
• Ik negeer de ander niet.
• Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
• Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
• Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
• Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
• Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
• Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zichdaar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur of de Vertrouwenscontactpersoon.

Lid worden Overzicht