Dineren op afstand en nieuwe voorzitter bij bijzondere ALV

Dit jaar was de Algemene Ledenvergadering van de GHV gepland op donderdag 27 augustus: op een ander tijdstip (normaal in april/mei), op een andere locatie (niet bij het Kraaiennest in Kortenhoef, maar bij de IJsclub Ankeveen) en anders van opzet met een etentje vooraf. Kortom: de corona-voorschriften leiden niet alleen tot ongemak, maar ook zeker tot nieuwe initiatieven en creatieve oplossingen. Tijdens de ALV droeg Johannes Leering de voorzittershamer over aan Lucas van Alphen. Tevens namen enkele trainers afscheid.

 

Het etentje voorafgaand aan de ALV vond plaats tegenover de vergaderlocatie bij Restaurant 1244. Op het prachtige terras aan de waterkant en tussen de weilanden kon iedereen op gepaste afstand genieten van een borrelhapje, diner en kopje koffie toe. Met een man/vrouw of vijfentwintig werd de afgelopen zomer geëvalueerd, vakantieverhalen uitgewisseld en wellicht hier en daar wat over sport gepraat... Na afloop begaf het gezelschap zich naar de overkant van de straat, naar de IJsclub Ankeveen, waar zij zich bij de andere GHV'ers voegden om gezamenlijk de ALV te starten.

Nieuwe voorzitter
Zoals gebruikelijk wordt tijdens de ALV niet alleen het jaarverslag van de domeinen en het financiële verslag, de jaarrekening en begroting behandeld, maar vinden ook bestuurswisselingen plaats. De termijn van bestuursleden is alweer jaren geleden bepaald op drie jaar, en dat betekende dit jaar een aantal wisselingen in het bestuur. Zo nam Johannes Leerink afscheid als voorzitter, en droeg hij met veel plezier de voorzittershamer over aan Lucas van Alphen. Lucas is hiermee voor zover ik weet de jongste voorzitter, en met zijn achtergrond als wedstrijdrijder op topniveau zal hij voor een fris (wedstrijd)elan in de club zorgen. Wat fijn dat je op deze manier weer zo betrokken bent bij de club Lucas: heel veel succes en plezier gewenst! Johannes bedanken we natuurlijk voor het mooie werk in de afgelopen jaren, met onder andere weer een stijgend ledenaantal. We zijn blij dat Johannes op de achtergrond nog betrokken blijft bij het bestuur en als 'sparring-partner' voor Lucas.

Afscheid trainers
Na vele jaren van trouwe dienst als trainer, namen Wim Westerveld en Jan-Marten Schotsman officieel afscheid als trainer. Uiteraard werden zij bij deze gelegenheid in het zonnetje gezet, want trainers vormen natuurlijk een belangrijke spil van een vereniging. Bovendien stonden zij niet alleen vele uren op het ijs (en daarnaast!) om GHV'ers tot prestaties te brengen en schaatsplezier te bezorgen, maar vulden zij ook vele andere functies in binnen en uit naam van de club. Zo was Wim jaren bijna de verpersoonlijking van de marathonambitie van de de GHV, en was Jan-Marten vele jaren het aanspreekpunt voor de groep van trainers en organiseerde hij de invulling van het trainingsprogramma.

Ook Yvonne van der Lienden stopt met het geven van training. Jan Gaasenbeek, ook jarenlang trainer (en starter) van de GHV werd in het zonnetje gezet met de toekenning van een ere-lidmaatschap. De bijbehorende bloemen kreeg hij later thuis uitgereikt door Johannes.

Records en bokalen
Zoals gebruikelijk werden ook de rijders van clubrecords in het zonnetje gezet. Afgelopen seizoen zijn er alleen clubrecords verbeterd in de categorie heren senioren, maar wel op een verpletterende manier: op maar liefst alle afstanden (500, 1000, 1500 meter, en de 3 en 5 kilometer) gingen de oude record aan diggelen. Hiervoor was één man verantwoordelijk: Sandro Cara. Op de banen van Calgary en Salt Lake City reed hij eind februari en begin maart deze nieuwe toptijden. Bij de dames reed Ciska Stark een clubrecord op de 10 kilometer. Deze afstand was eerder nog door geen enkele GHV-dame genoteerd. Ciska kon helaas niet aanwezig zijn om de felicitaties en bloemen in ontvangst te nemen.

De Couturierbeker, de prijs voor de best presterende GHV'er op natuurijs, ging naar Simon Borsen voor zijn prestaties op het ijs van Luleå (Zweden) en de Weissensee. Zijn bader Lambert nam de bloemen namens Simon in ontvangst.

Hans Spil kreeg de Wim Westerveldbokaal uitgereikt van Wim Westerveld. 

Uiteraard zijn we heel trots op al deze mooie prestaties binnen de GHV en feliciteren we iedereen hier van harte mee!

Bestuurswissel
Naast de wisseling van voorzitter, heeft de GHV ook een nieuwe secretaris in de persoon van Jacqueline Broeshart. Zij nam het stokje over van Inge-Britt Koren, die nu op de bestuurspost 'Ledenwerving' zit. Bert Tijhuis stelde zich weer herkiesbaar en blijft vice-voorzitter, Esther heeft nog een jaar 'over' als penningmeester en Hilleen Knol vult nog een termijn in als rots in de branding voor het jeugdschaatsen.

Nieuw is de instelling van een Technische Commissie die erop gericht is het wedstrijdschaatsen te gaan stimuleren. De bedoeling is om bestaande initiatieven te (blijven) stimuleren of verder te versterken, en nieuwe wegen te zoeken indien gewenst.

 

Nieuws Overzicht