Wát een flexibele club, die GHV...

Namen? Te veel om hier op te noemen. Rugnummers? Niet gezien. Aantallen? Die heb ik geteld. Voor de lol, ter informatie, en vooral ter stimulans. Want ook jij moet eens komen proeven! Data? Ja, zo noemen we gegevens tegenwoordig. Maar ik heb het over slechts één datum, als het je niet ontrieft. Woensdag 20 mei, dag van de tweede GHV-bostraining van dit verkorte zomerseizoen. De avond voor Hemelvaartsdag 2020.

door: Harry van den Berg

 
Zouden er clubleden met hun kinderen al naar een (lang-) weekend-huisje zijn vertrokken? Feit is, dat er ditmaal zes jeugdleden waren, en zes junioren, ofwel twee keer vier minder dan vorige week. Waar tegenover staat, dat er vier deelnemende volwassenen meer waren: Negentien. 
 
Pech was er voor Jitske, die dinsdag een scheurtje in een knieband opliep, en dus voorlopig even geen schaatstraining mag geven. Meevaller was vervolgens: Jasper, haar ‘assistent’ van vorige week, neemt voorlopig haar plaats in, en vier leden hebben zich bereid verklaard, hem om beurten te ondersteunen. Zo zijn er altijd twee volwassenen bij de jeugdtraining. Dat was binnen een halve dag ‘gepiept’. Prachtclub, die GHV! De jeugdleden hebben weer een prima training genoten. Gabriëlle beet het spits af als ondersteuner; Jacqueline, Damita en Geurt zullen nog volgen. En nou maar hopen, voor Jitske (!), dat ze allemaal maar één keer aan de beurt hoeven komen...
 
Net als vorige week waren er vijfentwintig junioren-plus-volwassenen. Luciano stelde voor, zijn training aan de hele groep te geven, bij wijze van proef. Daarbij bleek de ‘anderhalve-meter-regel’ goed te kunnen worden aangehouden. Even later klonk, in een grote kring, net als vorige week op het ‘Eppe-veld’, gekreun en gesteun maar ook gelach tijdens de oefeningen, en tussendoor kort, gezellig geklets. Ja, en wat mopperend ge-klets van handen op huid, bedoeld voor muggen. Het was warm, ditmaal.
 
Na zo’n vijf kwartier vetrok het grootste deel van de groep (twee ouders waren al eerder vertrokken, om hun kind op te vangen op de parkeerplaats), al oefeningen uitvoerend, richting fiets en auto. Een groepje van zes, inclusief Lambert (die was gekomen om de helft van de aanwezigen te trainen), koos voor nog een duurloop, en arriveerde dus wat later bij Kievitsdal.
 
Volgende week weer zo’n opzet. Eén groep onder leiding van Luciano, en desgwenst een duurloopje-toe met Hijko. Tenzij er natuurlijk veel meer deelnemers komen. Dan kan de groep simpel gesplitst worden. Kom het maar beleven!
Nieuws Overzicht