Actieve bezoekers: 39, waarvan 0 geregistreerd en 39 gast(en).

U bent hier: Home › Vereniging › Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels Gooise Hardrijders Vereniging

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

   

 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verderin het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

   

 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

   

 4. Seksuele handelingen en seksuele relatiestussen de begeleider en de jeugdige sporter totzestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

   

 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

   

 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

   

 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerdene met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

   

 8. De begeleiderheeft de plichtde sporterte beschermen tegenschade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

   

 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestatieste vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter, die in onevenredige verhouding tot degebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

   

 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter isbetrokken. Indien hij gedragsignaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoondaaropaanspreken.

   

 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct)voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheidvan de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

 

 

                                              

 Loginstatus:

Clubkalender:
« Oktober 2017 »
M D W D V Z Z
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ogenblik a.u.b. ...