Open bestuursvergadering 27 augustus 2019

Open bestuursvergadering 27 augustus 2019

In de komende periode zullen er tien open bestuursvergaderingen gehouden worden met iedere keer een ander thema. Op 27 augustus j.l. vond de open bestuursvergadering plaats rond het thema 'Ledenwerving , -opvang en -behoud'.

Tijdens deze open bestuursvergaderingen zijn alle leden van harte welkom om mee te luisteren, mee te denken en mee te praten over het thema dat die vergadering op de agenda staat.

Op 27 augustus discussieerden twaalf betrokken GHV-ers met elkaar over het werven van nieuwe leden, bijvoorbeeld met behulp van het ijsbaantje in Laren en de KNSB-actie IJstijd. Maar ook over hoe je leden behoud door bijvoorbeeld hechte groepen te maken en leden met elkaar te verbinden. Uiteraard zijn er mensen nodig die dingen voor elkaar willen brengen, zodat we een sprankelende club kunnen blijven. Dus schuif een volgende vergadering gezellig aan!

Lees de notulen van de vergadering gerust na, en kom de volgende keer ook meedenken! 

 

 

 

Nieuws Overzicht