Contributie

Alle leden van de GHV betalen jaarlijks een bedrag als contributie aan de club. Hiermee kunnen we activiteiten bekostigen, trainersvergoedingen betalen en diverse noodzakelijke kosten dekken. 

 

Afschrijving contributie

Leden van de GHV machtigen de GHV om jaarlijks een bedrag voor het lidmaatschap aan de club (de contributie) af te schrijven. De contributie wordt elk jaar eind mei afgeschreven. De contributie staat los van de (betaling van) schaatsabonnementen.

De verschuldigde bedragen voor de contributie worden afgeschreven door:

    Penningmeester Gooise Hardrijders Vereniging
    Beetslaan 1
    1215 AK HILVERSUM

Ieder lid is er zelf voor verantwoordelijk dat de juiste rekeninggegevens in het systeem bekend zijn. Deze zijn te wijzigen via je eigen account met inloggegevens op deze site. Uiteraard zorg je er ook voor dat er rond de betalingsdatum voldoende saldo op je rekening staat.

 

Studententarief

Studeer jij aan een Nederlandse mbo-opleiding, hogeschool of universiteit, en woon je niet meer in de regio? Dan kun je lid blijven van de GHV tegen een speciaal studententarief. Je betaalt dan het bedrag voor pupillen.

Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je ook lid zijn van een andere schaatsvereniging, en bij die club trainen en een licentie afnemen. 

Als studentlid mag je bijvoorbeeld meedoen met de clubkampioenschappen en aan andere GHV-wedstrijden.

Wil jij van deze mogelijkheid gebruik maken? Stuur dan even een berichtje aan het info-adres en vermeld daarin je naam, de opleiding die je volgt of gaat volgen en de plaats waar je woont of gaat wonen.

 

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 april te gebeuren, ook voor jeugdleden. Als je ná deze datum opzegt, betaal je het verschuldigde bedrag voor het nieuwe contributiejaar. 
Opzeggingen kunnen schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de de ledenadministratie.

 

Prijzen contributie seizoen 2019-2010

 Neo-senioren, Senioren en Masters   € 100,-
 Junioren A, B en C (13 t/m 18 jaar)*  € 70,-
 Pupillen en jeugdschaatsers (12 jaar en jonger )*  € 50,-
 Donateurs   € 20,-


De korting voor tweede en daaropvolgende leden uit een gezin bedraagt voor Masters, Senioren, Neo-senioren en junioren A t/m C € 5,-.

* peildatum 1 juli

Lidmaatschap Overzicht