Start zomertrainingen

Met de ijsbaan die gisteren is gesloten en vandaag een prachtige lentedag, krijgen we weer de kriebels en verlangen we naar de zomertraining! De ijsbaan ging dit jaar pas laat dicht en daarom is besloten half april met de eerste trainingen te starten. En dus niet de eerste woensdag in april, zoals gebruikelijk is. Dit heeft er ook mee te maken dat er nog wat logistieke uitdagingen aan (buiten)trainingen in clubverband kleven. Er is druk overleg met diverse gemeenten, de laatste richtlijnen van het NOC*NSF liggen onder de loep, en het bestuur en trainerscorps weegt alle mogelijkheden en opties af om de training voor iedereen veilig te kunnen laten verlopen.

Waarschijnlijk zal de bostraining in kleine groepjes of in tweetallen verlopen, waarbij een trainer tussen groepen mag bewegen om aanwijzingen te geven. We hebben net gehoord dat de skeelerbaan bij Ruigenhoek (Utrecht) geen officiële sportlocatie is. Dat heeft gevolgen voor de grootte van groepjes. Voor het fietsen zullen ook tweetallen kunnen rijden, maar wellicht hoeven we dan niet allemaal op hetzelfde punt te starten. Voor de verschillende jeugdgroepen is alles weer een beetje een ander verhaal.

Kortom: er valt genoeg te overwegen en af te wegen. We hopen na deze week antwoord te hebben van de gemeente Baarn in verband met de bostraining, en dan ook het definitieve protocol op te kunnen sturen. Bekijk de agenda voor de geplande startdata van de verschillende trainingen. Tot die tijd: geniet van de lente!

Nieuws Overzicht