Diplomaschaatsen in coronatijd

Elk jaar sluiten de jongste schaatsers hun seizoen af met het diplomaschaatsen: zij doen de start-remproef en een slalom en rijden op basis van hun snelheid op deze onderdelen een bepaald aantal rondjes om diploma SP, of A tot en met F te kunnen krijgen. Vorig jaar ging de ijsbaan een week voor het diplomaschaatsen plotseling dicht; dit jaar is er een alternatief georganiseerd. Een beetje anders, maar voor de kinderen net zo leuk!

Op maar liefst drie zaterdagen mochten de kinderen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd het afgelopen seizoen. Op zaterdag 6 maart reden zij een slalomparcours over pakweg 50 meter, op 13 maart stond de start-remproef op het programma (starten, zo hard mogelijk naar de volgende pylon rijden, keren, terugrijden, weer keren en finishen op de startlijn). Afgelopen training hoorde iedereen welk diploma ze hadden 'verdiend' op basis van hun prestaties op de twee proeven, en moesten zij binnen een beperkte tijd een minimum aantal rondes rijden.

Het ging er bij alle onderdelen fanatiek aan toe! Iedereen streed om zo hard, zo goed én soms zelfs ook om zo mooi mogelijk de proeven af te leggen. En dat betaalde zich uit in welverdiende diploma's voor iedereen! Tijdens het rijden van de rondes waren sommigen zo fanatiek dat ze gewoon doorreden na het verplichte aantal minimum rondjes. De jongste groep was zelfs zo enthousiast dat ze de hele rest van het uur rondjes wilden blijven rijden!

Het was jammer voor de ouders dat zij hun kinderen niet aan konden moedigen. Maar het was het hele seizoen natuurlijk al een beetje mager met het afzetten van de kinderen op een parkeerplaats verderop, en twee uur later weer ophalen. Door middel van foto's en filmpjes hebben we geprobeerd toch een beeld te geven van de verrichtingen tijdens de lessen. Een impressie van het diplomaschaatsen vind je bij dit bericht.

Hoe, waar en wanneer de diploma's worden uitgereikt krijgen we nog te horen. Maar eerst nog de laatste training op zaterdag 27 maart!

Nieuws Overzicht