Na twee weken schaatsen...

Inmiddels zijn we de tweede week ingegaan van het schaatsen met een inschrijvingssysteem. Achter de schermen zijn veel mensen van de Baanvereniging Utrecht en diverse schaatsverenigingen actief om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven schaatsen. 

Het bestuur van GHV is blij dat veel leden zich inzetten om het schaatsen op de Vechtsebanen mogelijk te maken. We weten dat rijders andere rijders en groepen aanspreken op hun gedrag. Twee leden hebben zich aangemeld voor de rol van baancoördinator, zodat we het schema van baancoördinator voor een deel al kunnen invullen. 

Inmiddels zijn we de tweede week ingegaan van het schaatsen met een inschrijvingssysteem. Achter de schermen zijn veel mensen van de Baanvereniging Utrecht en diverse schaatsverenigingen actief om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven schaatsen.

Het bestuur van GHV is blij dat veel leden zich inzetten om het schaatsen op de Vechtsebanen mogelijk te maken. We weten dat rijders andere rijders en groepen aanspreken op hun gedrag. Twee leden hebben zich aangemeld voor de rol van baancoördinator, zodat we het schema van baancoördinator voor een deel al kunnen invullen. 

We willen je uitdrukkelijk vragen je te houden aan de richtlijnen en het opgestelde protocol, en daarvan niet de grenzen op te zoeken. Voor schaatsen is specifiek benoemd dat het rijden in treintjes niet is toegestaan; dit geldt ook voor de publieksuren. Op de website van de Baanvereniging Utrecht, https://www.bcutrecht.nl/pg-29400-7-96330/pagina/welkom.html lees je alles wat van belang is als je nu gaat schaatsen. De belangrijkste regels zijn: afstand houden tot elkaar, geen treintjes, in de uitrijbaan achter elkaar en niet naast elkaar rijden. Maar protocollen werken alleen als we ons daar ook naar gedragen.

Het inschrijfsysteem werkt, maar zal verder geoptimaliseerd worden in de komende tijd. De abonnementen op vaste trainingsuren werken niet meer. We mogen met maximaal 125 personen tegelijkertijd op de ijsbaan aanwezig zijn en dat zorgt voor een nieuwe indeling. Bij vragen over het inschrijvingssysteem kan je mailen naar hulp@bv-utrecht.nl.

De GHV en veel andere verenigingen hebben als speerpunt in hun beleid om juist jongeren tot schaatsen te bewegen. De manier waarop de inschrijving nu is ingericht werkt averechts. Het demotiveert jongeren, hun ouders en niet in de laatste plaats de trainers. Als bestuur vinden wij dat de schaatsers onder de 18 jaar en hun trainers een uitzonderingspositie moeten hebben. Deze schaatsersgroep heeft beperkte mogelijkheid tot schuiven in trainingstijden. Zij zijn afhankelijk van vervoer door ouders, afspraken in gezinnen, schooltijden, niet in de latere uren, etc. Belangrijk vinden we dat vooral de jongere schaatsers als groep bij elkaar blijven. De trainers kunnen vanaf de rand van de baan aanwijzingen geven en bijvoorbeeld wijzen op de corona-richtlijnen en op de situatie met snelle rijders in de buitenbaan.

Het bestuur van GHV gaat donderdag in navolging van IJBM, het bestuur van de BVU en de Vechtsebanen met klem vragen om de manier van inschrijven te wijzigen. Volgens ons zou het uitgangspunt van een inschrijvingssysteem moeten zijn:

  • Rijders onder de 18 jaar trainen op het tijdstip waarop zij in september hebben ingeschreven, dan wel hebben voorrang voor inschrijven.
  • Trainers kunnen ten allen tijden de baan op, of behouden ook hun oude abonnement-toegang of hebben voorrang bij inschrijven. Zij staan niet op het ijs.
  • Overige rijders maken gebruik van een inschrijfsysteem, waarmee de schaatsers meer over de week worden verdeeld. 

Laten we als GHV het goede voorbeeld geven en laten zien dat wij er alles aan doen om het virus buiten de baan te houden en elkaar niet in onveilige situaties brengen. Een vereniging is er voor en met elkaar, dat geldt in deze tijd des te meer.

Tot slot. We hopen uiteraard niet dat het gebeurt, maar als je positief getest wordt op het Corona-virus, stel dan het bestuur van GHV hiervan op de hoogte (
bestuur@ghv.nl) en neem het stappenplan van de KNSB https://storage.knsb.nl/2020/10/2020/10/356ed1ee-stappenplan_coronabesmetting_okt_2020.pdf goed door.

Dank voor je medewerking!


Met sportieve groet,
Het bestuur van GHV

Nieuws Overzicht